Inwestycje w ROD. Dokumenty na walne zebranie - 17.02.2022

1702.2022

Zbliża się okres walnych zebrań w ROD. Zarządy rodzinnych ogrodów działkowych, które planują inwestycje powinny przedstawić na WZ wnioski  określające zadanie, jego przewidywany koszt prac, termin realizacji i źródła finansowania.

Potrzeby każdego rodzinnego ogrodu działkowego najlepiej zna jego zarząd. Stąd to on wychodzi z inicjatywą nowej inwestycji czy remontu infrastruktury.

Jednak aby remont sieci wodociągowej, wymiana ogrodzenia, przebudowa domu działkowca, stworzenie parkingu, czy budowa siłowni plenerowej zostały zrealizowane zarząd musi planowaną inwestycję najpierw przedstawić członkom PZD na walnym zebraniu. Dopiero po podjęciu przez WZ uchwały w tej sprawie można przystąpić do wykonania przedsięwzięcia.

 W zgodzie z przepisami

Uchwała nr 14/III/2015 KR PZD mówi, że wniosek w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego (załącznik nr 1 do uchwały) powinien obejmować:  

 • charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny z parametrami określającymi wielkość obiektu/robót,
 • przewidywany czas i termin realizacji zadania,
 • system realizacji zadania (gospodarczy, zlecony, mieszany),
 • przewidywany koszt inwestycji.
 • możliwe źródła finansowania.

 

Jakie mogą być źródła finansowania inwestycji?

 • Środki własne ogrodu.
 • Dotacje samorządowe.
 • Dotacje organów wyższych PZD.
 • Dotacje z funduszy europejskich.
 • Pożyczka z funduszu samopomocowego PZD.
 • Środki z partycypacji finansowej działkowców (w tym wartość prac działkowców na rzecz zadania, które mogą być wykonane w celu obniżenia partycypacji działkowców).

 Dodajmy, że środki na planowane zadanie powinny być zabezpieczone w preliminarzu Funduszu Rozwoju ROD. Zarząd ogrodu musi też dokładnie przeanalizować możliwości uzyskania dotacji i wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych. Powinien także sprawdzić, czy inwestycja będzie wymagała uzyskania zezwoleń lub dokonania zgłoszeń we właściwym urzędzie.

 Na podstawie przedstawionych przez zarząd informacji WZ członków PZD podejmuje w formie uchwały (załącznik nr 2 do uchwały 14/III/2015 KR PZD) decyzję o realizacji zgłoszonego przez zarząd przedsięwzięcia.

 Kolejne kroki

Przyjęta przez walne zebranie uchwałę zarząd zobowiązany jest przekazać OZ PZD wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na realizację zadania oraz włączenie go do planu inwestycji i remontów okręgowego zarządu.

 Warto pamiętać, że w przypadku wątpliwości lub niejasności podczas planowania czy realizowania inwestycji zarządy ROD mogą liczyć na merytoryczne wsparcie ze strony inspektorów ds. inwestycji w Okręgowych Zarządach PZD, którzy służą fachową pomocą.

 Zarówno uchwała nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD z 1 października 2015 roku w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców, jak i załączniki dostępne są w najnowszym Zbiorze przepisów związkowych (1 czerwca 2021), dostarczonym w ub. roku do zarządów ROD.  

 

Lidia Sosnowska

Galeria