Podpisanie porozumienia pomiędzy Okręgiem Pomorskim PZD a Zarządem Okręgu LOP

2402.2017

w dniu 24 lutego 2017 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Związkiem Działkowców Okręgowy Zarządem Pomorskim w Gdańsku a Zarządem Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Gdańsku.

Podpisanie porozumienia nastąpiło w ramach obrad Prezydium OZP, na które zaproszono Pana Jerzego Kreffta – Prezesa Zarządu Okręgu LOP oraz Panią Marzenę Zakonek – Sekretarza Zarządu Okręgu LOP.

Członkowie obu stowarzyszeń dostrzegają szerokie pole do podjęcia współpracy z uwagi na zbieżne cele statutowe zarówno PZD jak i Ligi Ochrony Przyrody. Zarówno działkowcom jak i członkom Ligi zależy aby budować wokół ludzi przyjazne względem środowiska otoczenie.

Doprowadzenie do podpisania porozumienia stanowi kolejny sukces powołanej przez Okręgowy Zarząd Pomorski PZD komisji ds. współpracy z samorządem terytorialnym i innymi organizacjami społecznymi i politycznymi. Stanowi to kolejny element w długofalowej polityce ugruntowania rodzinnych ogrodów działkowych jako ważnych elementów w strukturze miast.

Pełna treść porozumienia dostępna jest poniżej:

Porozumienie z dnia 24.02.2017 pomiędzy OZP PZD a LOP

M.K.