Uwaga! Konkursy dla działkowców!

2505.2016

Drodzy Działkowcy, redakcja „działkowca” ogłasza kolejną edycję konkursu „Moja Działka” przeznaczonego dla użytkowników działek w ROD. Jego celem jest m.in. propagowanie dobrych wzorów zagospodarowania działek, promocja różnych ich funkcji, obok typowo rekreacyjnych – również tych uprawowych, związanych z produkcją własnych owoców i warzyw.

Warunki uczestnictwa

● Już od momentu ogłoszenia konkursu czekamy na pierwsze zgłoszenia z materiałami zdjęciowymi obrazującymi aktualny stan działek. Zgłoszenia będzie można dosyłać i uzupełniać wielokrotnie.

● Zgłoszenia uczestników będziemy publikować w witrynie www.dzialkowiec.com.pl.

● Do dnia 26 września 2016 r. do Wydawnictwa powinno dotrzeć kompletne zgłoszenie udziału w konkursie zawierające:

– Opis, dający wyobrażenie o zagospodarowaniu i funkcjonalności całej działki;

– Co najmniej 10 zdjęć przedstawiających całą działkę oraz najciekawsze, najpiękniejsze jej miejsca. Ważne jest zwrócenie uwagi na staranny wybór zdjęć (zgłoszenia będą oceniane głównie na ich podstawie).

● Uczestnik konkursu musi podać dane adresowe, nr tel., e-mail. Powinna być też podana nazwa ogrodu, w którym znajduje się działka. Na kopercie zgłoszenia lub w tytule e-maila prosimy umieścić dopisek „Konkurs Moja Działka”;

● Zgłoszenia mogą być przesyłane na adres pocztowy Wydawnictwa (ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa) lub elektroniczne z formularza w witrynie www.dzialkowiec.com.pl bądź na adres e-mail redakcja@dzialkowiec.com.pl.

Nagrody

● W konkursie przewiduje się wybór 4 laureatów (1, 2, 3, 4 miejsce) oraz 5 równorzędnych wyróżnionych. Laureaci i wyróżnieni, oprócz nagród rzeczowych  (otrzymają specjalne, pamiątkowe dyplomy oraz roczną prenumeratę „działkowca”.

● Dodatkowo, wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni książkami ogrodniczymi Wydawnictwa „działkowiec” oraz otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Rozstrzygnięcie

Oceną zgłoszeń zajmie się powołana przez Wydawnictwo komisja konkursowa a rozstrzygnięcie konkursu ogłosimy w listopadowym wydaniu „działkowca”.

Konkurs internetowy

Równolegle z konkursem w „działkowcu” prowadzony będzie konkurs internetowy w witrynie www.dzialkowiec.com.pl.

● Będą w nim brać udział wszyscy autorzy zgłoszeń przesłanych w formie elektronicznej na konkurs „Moja Działka” (e-mailem, lub przez formularz w witrynie);

● Konkurs internetowy będzie rozstrzygany co tydzień i przewidziane są w nim następujące nagrody:

● Cotygodniowa nagroda Wydawnictwa „działkowiec”;

● Cotygodniowa nagroda internautów;

● Cotygodniowa nagroda dla jednego z głosujących internautów.

Zapraszamy do udziału! Chcesz pokazać swoją działkę – weź udział w naszych konkursach!

Szczegółowe informacje na temat konkursów znaleźć można w czerwcowym wydaniu miesięcznika „działkowiec” oraz w witrynie www.dzialkowiec.com.pl.