Przedostatni dzień spotkań z Zarządami ROD

1510.2015

W dzisiejszym dniu odbyło się już przedostatnie spotkanie z przedstawicielami zarządów ogrodów działkowych. Wzięli w nim udział przedstawiciele części gdańskich ogrodów działkowych. Po raz kolejny wspólnie z uczestnikami omówione zostały najważniejsze sprawy dla ogrodów działkowych, w tym także sprawy w zakresie właściwej procedury w nabywaniu i utraty prawa do działek. Spotkanie rozpoczął Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku pan Czesław Smoczyński, swoje słowa do działaczy skierowali także: Mieczysław Kamiński - wiceprezes OZ PZD w Gdańsku, Franciszek Potulski - przewodniczący komisji do spraw współpracy z samorządem terytorialnym, partiami i organizacjami społecznymi, pan Bogusław Dąbrowski - przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a także pracownicy Artur Lemański - starszy inspektor do spraw terenowo-prawnych i Janina Wrzask - główna księgowa.

Przed nami ostatnie spotkanie z pozostałymi przedstawicielami zarządów ROD z Gdańska, ze względu bowiem na dużą ilość ogrodów działkowych w naszym mieście, byliśmy zmuszeni podzielić ogrody na dwie części.