Zmiany w Statucie PZD

1001.2014

Wejście w życie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych pociąga za sobą konieczność uchwalenia nowego Statutu dla Polskiego Związku Działkowców.

Do czasu jego uchwalenia obowiązuje dotychczasowy Statut PZD w tej części, która nie jest sprzeczna z nową ustawą.

Poniżej publikujemy uchwałę Krajowej Rady w sprawie interpretacji Statutu oraz zaktualizowaną wersję Statutu PZD:

Uchwała interpretacja statutu PZD Statut PZD - z uwzględnieniem nowej ustawy o rod