Materiały na Walne Zebranie 2013

0401.2013

Szanowni Państwo,

Wytyczne Krajowej Rady odnośnie przeprowadzenia Walnych Zebrań w 2013 r. oraz wzory uchwał dostępne są w dziale "Materiały" lub pod poniższym linkiem:

Druki na Walne Zebrania ROD w 2013 r.