Stanowisko Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku w sprawie interpelacji poselskich

1010.2016

STANOWISKO

Okręgowego Zarządu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku

obradującego w dniu 10 października 2016 r.

w sprawie interpelacji poselskich złożonych przez posłów Beatę Małecką- Liberę oraz Tomasza Cimoszewicza 

Jako przedstawiciele ogrodów działkowych z województwa pomorskiego – członkowie Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku, po szczegółowym zapoznaniu się z interpelacjami złożonymi przez  posła Tomasza Cimoszewicza  (interpelacja nr 3718) oraz poseł  Beatę Małecką - Liberę (interpelacja nr 3797) w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, stwierdzamy że wystąpienia te są nieprawdziwe i są zwykłym ale zaciekłym atakiem na samorządną organizację pozarządową jaką jest Polski Związek Działkowców.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. szczegółowo reguluje zasady zakładania, funkcjonowania i likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, prawa i obowiązki działkowców, zasady ich zrzeszania się oraz zadania organizacji działkowców. Dokładnie zakreśla zasady dziedziczenia prawa do działki, procedury likwidacyjne ROD z odpowiednimi gwarancjami dla działkowców oraz daje podstawę do działania stowarzyszeń ogrodowych. W naszej ocenie ustawa jest aktem dobrym, gwarantującym stabilną sytuację wszystkim polskim działkowcom, zaś zarzuty stawiane przez panią Małecką-Liberę i pana Cimoszewicza są nietrafione i bardzo szkodliwe dla polskich obywateli.

Wykorzystywanie mechanizmu interpelacji poselskich do formułowania, zupełnie nieprawdziwych i niepopartych żadnymi dowodami , zarzutów wobec naszej organizacji, w naszej ocenie uchybia powadze posła. Od reprezentanta polskich obywateli oczekiwalibyśmy działania pełnego profesjonalizmu i chociażby zasięgnięcia informacji u źródła. Brak chociażby chęci nawiązania współpracy sugeruje, że mamy do czynienia z oczywistym atakiem na jedną z największych organizacji pozarządowych w Polsce.

Po raz kolejny, populistyczny wydźwięk przedmiotowych interpelacji, wskazuje, że mamy do czynienia jedynie z próbą wzbudzenia chaosu i poróżnienia środowisk działkowych z innymi środowiskami społecznymi.

Podkreślamy, że bezzasadność poselskich interpelacji została także obnażona w odpowiedziach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, zaprezentowanych przez sekretarza stanu Kazimierza Smolińskiego. Dzięki jasnym i klarownym wyjaśnieniom – funkcjonowanie naszej organizacji, samych ogrodów działkowych jak i ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. -  zostało uznane jako odpowiednie w polskim obrocie prawnym.

Członkowie Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Załącznik: skan tekstu stanowiska