Projekt nowelizacji ustawy śmieciowej będzie rozpatrywany przez nadzwyczajną podkomisję sejmową

2906.2019

W dniu 14 czerwca 2019 r. w Sejmie RP odbyło się pierwsze spotkanie połączonych komisji sejmowych w sprawie projektu nowelizacji ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk 3495).

Członkowie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po przeprowadzonej dyskusji zdecydowali, że ww. projektem nowelizacji ustawy śmieciowej powinna zająć się podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Do składu 7 osobowej podkomisji zostali powołani:  Paluch Anna   /PiS/  -  przewodniczący, Bartosik Ryszard   /PiS/, Gosiewski Jerzy   /PiS/, Kwitek Marek   /PiS/, Maciejewski Andrzej   /Kukiz15/, Pasławska Urszula   /PSL-UED/ oraz Wilczyński Ryszard   /PO-KO/.

 Pierwsze posiedzenie  podkomisji nadzwyczajnej odbędzie się w Sejmie RP w dniu 1 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14:00.

 

MAP

Galeria