Narady informacyjno-szkoleniowe w Okręgu Pomorskim PZD - 09.12.2022

0912.2022

W dniach 7 i 8 grudnia w Sali Szkoleniowej im. Klausa Kosowskiego w Gdańsku odbyły się narady informacyjno-szkoleniowe poświęcone głównie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w PZD.

Narady cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Udział wzięli prezesi Zarządów ROD i Przewodniczący Komisji Rewizyjnych ROD miasta Gdańska. Łącznie przeszkolono 86 członków organów statutowych ogrodów.

Informacji udzielali: Prezes Okręgu Pomorskiego PZD Mieczysław Kamiński, Dyrektor biura Andrzej Łockiewicz oraz inspektor ds. terenowo-prawnych Marcin Matyszkiewicz.

Omówiono, przy aktywnym udziale uczestników szkolenia, cały proces przygotowania i przebiegu WZ/KD w roku 2023. Zwrócono uwagę na prawidłowe przygotowanie zadań inwestycyjno-remontowych ich realizację oraz rozliczenie.

Według oceny władz Okręgu Pomorskiego PZD szkolenia były potrzebne, a ich cel został osiągnięty.

 

Mieczysław Kamiński

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria