Przegląd ogrodów w Kwidzynie i Gniewie

0811.2023

Zgodnie Uchwałą nr 309/2023 Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 września 2023 roku w sprawie zadań oświatowych Okręgowych Zarządów PZD w miesiącach  wrzesień – listopad 2023  roku w ramach przeglądów zagospodarowania ROD w Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku, komisja Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku w dniu 07.11.2023r. wizytowała  ROD „Marysieńka” w Gniewie oraz ROD „Akacja” w Kwidzynie. Komisji Przewodniczył Wiceprezes Okręgu Jarosław Parus oraz członek komisji Bożenna Kaczmarek instruktor ds. ogrodniczych Okręgu.

W ogrodzie „Marysieńka” towarzyszyła komisji Prezes Zarządu ROD Pani Hanna Seroka. Wspólnie przeszliśmy po alejach ogrodowych. Na podkreślenie zasługuje wykonanie przez działkowców we własnym zakresie  biura zarządu. W planach jest budowa Domu Działkowca a, że plany te nabierają realnego urzeczywistnienia to wylane fundamenty są tego potwierdzeniem. Zarząd wymienił również część ogrodzenia. Wykonano również nową bramę wjazdową. Komisja sporządziła protokół z przeglądu ogrodu.

 

 

W Kwidzynie odwiedziliśmy ROD „Akacja”. Komisji towarzyszył Prezes Zarządu ROD Krzysztof Kozłowski. ROD „Akacja” nie posiada swojego biura. Pomieszczenie na biuro jest wynajmowane w Kwidzynie i wykorzystywane przez Zarząd i Komisję Rewizyjną. Udostępniane jest również  działkowcom. Ogród posiada teren wspólny przeznaczony na spotkania działkowców. Jest udostępniany również na spotkania z uczniami Szkoły Specjalnej Przysposobienia w Rodzinie. Komisja sporządziła protokół z przeglądu ogrodu.

 

     

Bożenna Kaczmarek

Galeria