W nocy policzono bezdomnych w całej Polsce

1002.2017

Na terenie całego kraju w nocy z 8 na 9 lutego br. liczono bezdomnych. Strażnicy miejscy, policjanci oraz pracownicy socjalni sprawdzali miejsca, w których zazwyczaj przebywają takie osoby. Akcję zorganizowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W akcję włączył się także PZD wysyłając apele do Zarządów ROD i OZ. Dzięki temu w akcję zaangażowało się wiele Zarządów ROD, które pomogły służbom gminnym w sprawdzaniu ogrodów działkowych.

MRPiPS przeprowadza liczenie bezdomnych co dwa lata. Akcja odbywa się we wszystkich województwach w tę samą zimową noc. Poprzednie miało miejsce w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Stwierdzono, że w momencie badania było 36,1 tys. bezdomnych, w tym ok. 25,6 tys. przebywało w placówkach instytucjonalnych, a ok. 10,5 tys. – poza nimi. Policzeni zostali także bezdomni przebywający w schroniskach, szpitalach, domach pomocy społecznej, aresztach i więzieniach, zakładach opiekuńczo-leczniczych – informacje o nich będą zbierać pracownicy tych placówek, którzy potem odeślą wypełnione ankiety do MOPS. W akcji liczenia osób bezdomnych wzięli udział m.in. policjanci, strażnicy miejscy i gminni, pracownicy socjalni i wolontariusze. Sprawdzili m.in. noclegownie, schroniska, szpitale, areszty, a także dworce, ogrody działkowe i altany.

Wyniki liczenia nie są jeszcze znane.

Źródło: IAR/AH