List Prezydium OZ PZD w Gdańsku do sędziów Trybunału Konstytucyjnego

0108.2012

Szanowne Panie i Panowie!

Społecznie wykonujący swoje obowiązki wobec członków i Związku, demokratycznie wybrani członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu wraz z Przewodniczącymi Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD i Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Gdańsku, biorący udział w statutowym posiedzeniu w dniu 31 lipca 2012 roku, przedstawiają swoje stanowisko w przedmiocie wydanego przez Was wyroku w dniu 11 lipca bieżącego roku w sprawie o sygnaturze akt K8/10...

Z całością listu mogą się Państwo zapoznać pod linkiem: List Prezydium OZ PZD w Gdańsku do Sędziów Trybunału Konstytucyjnego