Walne Zebranie w ROD "Neptun" w Starogardzie Gdańskim

0805.2017

W dniu 6 maja w świetlicy ROD „NEPTUN” w Starogardzie Gdańskim odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wzięło udział 32% uprawnionych członków PZD. Ponieważ w I terminie była zbyt mała liczba członków by podejmowane uchwały walnego zebrania były obowiązujące, zebranie odbyło się w drugim terminie.

 

By efektywnie wykorzystać czas oczekując na drugi termin zebrania prezes ROD „NEPTUN” omówił sprawy związane z obowiązującą ustawą śmieciową oraz Uchwałę Rady Miasta Starogard Gdański dotyczącą tego zagadnienia a obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

Poruszono problem bezpieczeństwa w ogrodzie, omówiono działanie Krajowej Mapy Zagrożeń. Natomiast obecny na zebraniu sprawozdawczym przedstawiciel Pomorskiego Okręgu PZD Andrzej Flis, przekazał obecnym na zebraniu informacje o nagonce medialnej na nasz związek oraz wyniki przeprowadzonego przeglądu ogrodu i działek w ROD „NEPTUN”.

Otwarcia zebrania dokonał prezes ROD Bogdan Grzela, który przywitał gości i członków, PZD. Po odsłuchaniu Hymnu Polskiego Związku Działkowców „Zielona Rzeczpospolita” kol. Andrzej Flis wręczył 4 członkom ogrodu brązowe i srebrne odznaki „Zasłużony Działkowiec”.

Wybrano Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczego, który zapoznał obecnych z porządkiem, zatwierdzono Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczego. Dokonano wyboru osób do Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków. Obecni na zebraniu wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za 2016 r., które przedstawili Bogdan Grzela oraz Barbara Targan.

Następnie kol. Prezes przedstawił plan pracy na 2017r, w którym nakreślił miedzy innymi zakres remontów i inwestycji w ogrodzie na lata 2017/18. – budowa WC, i skrzynek przyłączy elektrycznych. Przed przyjęciem preliminarza finansowego na rok 2017 przedstawiono a następnie zebranie podjęło uchwałę o przeznaczeniu na świadczenia i nagrody kwoty wyższej, niż wynikajaca z ust 2 Uchwały Nr 36/2015 PKR PZD z 17 lutego 2015 – z późniejszymi zmianami. Głosowanie nad wszystkimi podjętymi przez Walne Zebranie Sprawozdawcze uchwałami przebiegało sprawnie. Po dyskusji o sprawach bieżących zakończono obrady.

Bogdan Grzela