Zamieszkiwanie na działkach problemem ogrodowym

2901.2016

W ostatnim czasie problem ponadnormatywnej zabudowy na ogrodach działkowych oraz zamieszkiwania przewija się nie tylko w mediach ale także w wewnętrznych uchwałach i stanowiskach organizacyjnych. Także na stronie PZD pojawiło się kilka artykułów, które szczerze Państwu polecamy, a są to:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Altany i zamieszkiwanie w ROD według prawa działkowego

Temat budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach  jest ponownie podejmowany przez Krajową Radę  PZD, ponieważ stanowi poważny problem, z którym Związek zmaga się od wielu lat. Nie ulega wątpliwości, że altany o wymiarach przekraczających dopuszczalne normy powstawały w różnych okresach istnienia ogrodów. Mimo że ta kwestia była  szczegółowo regulowana w rożnych przepisach, zawsze znaleźli się działkowcy, którzy łamali ustalone normy i budowali altany o powierzchni znacznie przekraczającej dopuszczalne wymiary. Tak sytuacja trwa niestety do dziś.

(pełna treść: Altany i zamieszkiwanie w ROD według prawa działkowego )

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kto mieszka na działkach?

Problemy budownictwa ponadnormatywnego oraz zamieszkiwania na terenach działek ROD spędza sen z powiek, w zasadzie wszystkim organom Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców.

Przeprowadzone badania wskazują, że w dużej mierze problem ten dotyczy wielkich aglomeracji miejskich oraz ogrodów lokowanych na terenach bardzo atrakcyjnych w sąsiedztwie obszarów leśnych i naturalnych zbiorników wodnych.

Kto zatem mieszka na działkach?

(pełna treść: Kto mieszka na działkach? ) -------------------------------------------------------------------------------------------   Prawda o zamieszkujących w ogrodach działkowych

Nie wiem jakie nowe prawo musiałoby być ustanowione, aby uporządkować sprawy zamieszkiwania na terenach rodzinnych ogrodów działkowych? Na pewno musiałaby być zmieniona ustawa o ewidencji ludności, dzięki której obecnie mieszkający i „zameldowani” mają poczucie pewności siebie i poczucie „słabości” ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Czy jako użytkownicy działek możemy coś w tym zakresie zrobić – praktycznie nic. Ale jest to najłatwiejsza odpowiedź i niezupełnie prawdziwa. 

(pełna treść: Prawda o zamieszkujących w ogrodach działkowych )