Czy można połączyć dwie działki?

1106.2019

Uzyskałem informację, że sąsiad chciałby zrezygnować z dzierżawienia swojej działki, która graniczy bezpośrednio z moją. Jestem zainteresowany odkupieniem prawa do dzierżawy. Czy mogę połączyć dwie działki, a jeśli tak, jak wygląda procedura?

Na wstępie należy wskazać, że każdy Rodzinny Ogród Działkowy organizowany jest według planu zagospodarowania który to plan określa m.in. podział na działki wraz z oznaczeniem ich granic i powierzchni. Jest on wykonywany w oparciu o podkład geodezyjny i to na jego podstawie wydzielane są w obrębie ROD działki. W zależności od powierzchni ROD, ukształtowania terenu i okolicznej infrastruktury dokonywany jest podział na działki o różnej powierzchni. Zmiana takiego planu zagospodarowania pociąga za sobą niezwykle wysokie koszty, które można liczyć nawet w dziesiątkach tysięcy złotych.

Istotną kwestią z punktu widzenia prawnego jest zapis art. 27 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, zgodnie z którym działkowiec może posiadać tylko jedną działkę. Od strony prawnej więc osoba chcąca dokonać dzierżawy kolejnej działki jest praktycznie pozbawiona takiej możliwości. W związku z tym trudno sobie wyobrazić, że zarząd ROD podejmie działania w celu dokonania zmiany planu zagospodarowania ogrodu na rzecz osoby, która nie ma do drugiej działki żadnego tytułu prawnego.

Na marginesie należy dodać, iż w zdecydowanej większości przypadków działki po połączeniu przekroczyłyby dozwoloną prawem powierzchnię 500m2. Działkowiec decydując się na dzierżawienie działki ma świadomość planowej powierzchni, zatem późniejsze próby zmierzające do jej modyfikacji uznać należy za bezzasadne.

 

A. Józefkiewicz

Galeria