Jubileusz Polskiego Związku Działkowców

0905.2016

12 maja PZD obchodzić będzie 35-lecie swojego istnienia. To nie tylko dobra okazja do wspólnego świętowania, ale także do podsumowań minionych lat i zaprezentowania dorobku ogrodów i Związku. W ciągu tych 35 lat nie tylko powstało bardzo wiele nowych ogrodów, ale też dzięki aktywnej prospołecznej działalności tysięcy działaczy PZD w całej Polsce udało się zbudować ogromną społeczność sympatyków ogrodnictwa działkowego oraz potwierdzić funkcje i znaczenie, jakie ogrody pełnią dla całego społeczeństwa.

Walka o samodzielność

Działkowcy przez wiele lat, począwszy od okresu przedwojennego dążyli do samodzielności i usankcjonowania struktur ogrodowych, by móc samodzielnie decydować o swoich sprawach i przyszłości. Niestety wybuch wojny spowodował wstrzymanie prac nad ustawą i na wiele lat zaprzepaścił szanse na powstanie ogólnopolskiej organizacji skupiającej ogrody działkowe. Potrzeba autonomii ruchu ogrodnictwa działkowego była jednak bardzo silna, dlatego w miarę upływających lat niezależność od władzy związkowej ulegała zwiększeniu. Ostatecznie jednak niezależność udało się uzyskać dopiero na początku lat 80-tych, gdy w całym kraju rozpoczęły się przemiany społeczno-polityczne. Całkowite uniezależnienie się nastąpiło 6 maja 1981 r., kiedy sejm uchwalił ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych, która weszła w życie 12 maja 1981 r. Ustawa ta powołała niezależną ogólnopolską organizację działkowców – Polski Związek Działkowców.

Błyskawiczny rozwój ogrodów

Był to przełom w historii ogrodnictwa działkowego w Polsce. W kolejnych latach odpowiadając na ogromne potrzeby społeczne, zagospodarowano ok. 14 tysięcy hektarów gruntów, sprawiając, że powierzchnia ogrodów w kraju zwiększyła się o 1/3. Powstało setki nowoczesnych, wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę, dobrze zaprojektowanych i zagospodarowanych ogrodów, zaś w tych istniejących przeprowadzono wiele inwestycji służących działkowcom.

Walka o przetrwanie

Rola PZD zmieniała się wraz z sytuacją społeczno-polityczną. Dynamiczny rozwój ogrodów zastąpiła konieczność walki o zachowanie ogrodów działkowych, praw przysługującym działkowcom i o nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Jej uchwalenie 13 grudnia 2013r. jest z pewnością jednym z największych sukcesów Związku, bowiem jednocząc całe środowisko udało się wspólnym wysiłkiem doprowadzić do uchwalenia aktu prawnego, który łączy tradycję z aktualnymi potrzebami i wyzwaniami, jakie stoją przed ogrodami działkowym.

Razem możemy więcej

Doświadczenia z minionych 35 lat istnienia pokazują, że posiadanie silnego, niezależnego samorządu, reprezentującego interesy środowiska działkowego jest nie tylko potrzebne, ale wręcz konieczne. Tylko Związek jest w stanie skutecznie obronić ogrody i prawa działkowców oraz zapewnić warunki dla dalszego rozwoju idei ogrodnictwa działkowego w Polsce. Jedynie silna i zjednoczona organizacja jest w stanie obronić ogrody i dać opór nieustającym atakom, by zachować ogrody dla przyszłych pokoleń. Obchody jubileuszu z pewnością pojawią się w tym roku zarówno w ogrodach działkowych i w czasie obchodów ogrodowych, okręgowych, jak i podczas Krajowych Dni Działkowca.

Źródło