Zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowych na rok 2017

1910.2016

Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2017. Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się na załączonym formularzu w terminie od 19.10 do 08.11 br..

1. Celem działania Komisji Konkursowej jest

  1. weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonanej przez departament merytoryczny z której sporządzany jest protokół;
  2. analiza i dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających kryteria formalne na podstawie kryteriów  określonych w ogłoszeniu konkursowym;
  3. przedstawienie propozycji wysokości podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
(...) Także ogrody mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do składu komisji. Więcej: Strona Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej