Spotkanie w Urzędzie w sprawie zamieszkiwania na terenach ROD

2602.2016

W poniedziałek 23 lutego br. przedstawiciel Okręgu Gdańskiego PZD p. o. Dyrektor Biura Artur Lemański spotkał się z Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska Piotrem Grzelakiem, który w ramach swoich kompetencji odpowiada m.in. za działanie ogrodów działkowych. Podstawowym tematem spotkania było zamieszkiwanie na terenach ogrodów działkowych.

W toku dyskusji poruszono temat meldowania na terenie ogrodów działkowych, w którym obie strony zgodziły się, że ważnym jest aby uświadamiać mieszkających, że ich zamieszkiwanie pozostaje nielegalne, a sam meldunek jest jednie czynnością techniczną potwierdzającą fakt przebywania w danym miejscu i nie daje żadnych praw do zajmowanej altany. Stwierdzono, że sprawa meldowania powinna być także przedmiotem osobnych spotkań z Sekretarzem Miasta wraz z podlegającym wydziałem spraw obywatelskim, który prowadzi postępowania meldunkowe.

Prezydent Miasta podkreślał ogromną rolę zarządów ogrodów działkowych w walce z problemem zamieszkiwania. Zgodnie z ustawą to na zarządach ciąży obowiązek reakcji, podejmowania właściwych działań, wypowiadania dzierżaw działkowych, czy też zawiadamiania organu nadzoru budowlanego w czasie kiedy zamieszkiwanie połączone jest z ponadnormatywną rozbudową. Pan Lemański wskazał, że wielu z tych mieszkających próbuje szukać ochrony przed właściwym postępowaniem zarządów właśnie u Prezydenta Miasta, próbując podważyć właściwe i prawne działania ogrodów zmierzające do unormowania sytuacji. Spotkało się to z zapewnieniem ze strony Prezydenta, że w przypadkach zamieszkiwania – urząd będzie stał po stronie PZD jako podmiotu działającego zgodnie z przepisami prawa. Podkreślił, że nie ma pozwolenia na zamieszkiwanie na działkach, które często wiąże się z problemami z gospodarką odpadami na ogrodach działkowych, z zanieczyszczaniem terenu ogrodu, rowów melioracyjnych i szkodami w środowisku. Jednym z przykładów, które podniósł Prezydent było aktualnie prowadzone postępowanie przeciwko jednemu działkowcowi (zamieszkującemu na ogrodzie) o zanieczyszczanie fekaliami rowów melioracyjnych. Postępowanie to prowadzone jest przez wydział środowiska przy udziale straży miejskiej i innych właściwych służb.

Spotkanie zakończyło się wspólnym wnioskiem w zakresie potrzeby współdziałania w celu eliminowania zjawiska zamieszkiwania. Problem ten będzie jednym z punktów działania wspólnego zespołu ds. działania ogrodów działkowych oraz wspólnego spotkania z zarządami ogrodów działkowych z władzami miasta, które będzie organizowane przez Okręg i Urząd Miejski – zapewne już w marcu 2016 r.

MK