Stanowisko Prezesów ROD Okręgu Gdańskiego z dnia 19 sierpnia 2013 r.

2008.2013

W dniu 19 sierpnia 2013 r. odbyła się narada Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Gdańskiego. Uczestnicy narady podjęli stanowisko wobec projektu ustawy o ogrodach działkowych jaki jest efektem pracy Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej. Zachęcamy  do zapoznania się z treścią stanowiska: Stanowisko z dnia 19 sierpnia 2013 r. Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Gdańskiego