Obrady Okręgowego Zarządu

1403.2012

W dniu 13 marca 2012 r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku. Uczestnicy obrad postanowili skierować listo do Marszałka Sejmu Pani Ewy Kopacz Treść listu dostępna jest tutaj oraz w dziale "Uchwały i stanowiska"