Nagroda dla Pana Jarosława Parusa - Prezesa Zarządu ROD im. Sikorskiego w Kwidzynie

0805.2017

W dniu 28.04.2017r. w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym wręczono Honorowe Nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Kwidzyńskiego za działalność dla społeczności lokalnej oraz nagrody Starosty Kwidzyńskiego za osiągnięcia w kulturze i sporcie.

Jednym z wyróżnionych został Pan Jarosław Parus, którego uhonorowano za wkład w przemianę Pracowniczych Ogrodów Działkowych w Kwidzynie w Rodzinne Ogrody Działkowe oraz dalszy ich rozwój. Jako Przewodniczący Kolegium Kwidzyńskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych przyczynił się do podpisania porozumienia z samorządem lokalnym regulującego zasady wzajemnej współpracy w celu dalszego rozwoju Ogrodów na potrzeby społeczności lokalnej.

Ponadto Pan Jarosław Parus reprezentuje kwidzyńskie ogrody działkowe w forum regionalnym i krajowym Polskiego Związku Działkowego a także przyczynia się do popularyzacji idei Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako miejsca rekreacji, wypoczynku, a także integracji i aktywizacji ogółu mieszkańców Kwidzyna, a zwłaszcza osób starszych.

Nagrodę wręczał Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg i Burmistrz Miasta Kwidzyna Roman Bera.