Jak wykorzystać czas "narodowej kwarantanny"

2204.2020

Podyktowane koniecznością pozostawanie w domu, ogranicza pole działania zarówno dla działkowców jak też dla zarządów ROD. Działkowcy praktycznie mają większą możliwość by niezbędne prace na działce wykonywać. W czym muszą im pomagać zarządy ogrodów (woda, prąd, śmieci, bezpieczeństwo oraz pełna informacja). Zarządy zaś ze względu na ograniczoną możliwość kontaktu bezpośredniego, muszą kontaktować się za pomocą dostępnych, technicznych środków komunikacji (telefon, Internet, poczta, tablice informacyjne)    

Nie wszyscy członkowie Zarządu w tej sytuacji są jednakowo obciążeni.

Czas przymusowego postoju powinien być wykorzystany przez członków Zarządu do wyprowadzenia zaległości administracyjnych (porządkowanie ewidencji działkowców, wdrażania programu DGCS, który w dużych ogrodach jest wyjątkowo pracochłonny oraz na perfekcyjne przygotowanie dokumentacji na walne zebranie sprawozdawcze członków, które odbędą się niezwłocznie po zaistnieniu bezpiecznych warunków do ich zorganizowania.

Zarządy muszą mieć na uwadze wspomniane sugestie, by po nastaniu odwilży nie stanąć przed groźnym spiętrzeniem zadań.

Komisje rewizyjne ROD muszą dokonać ocen rocznych sprawozdań finansowych, sporządzić stosowne dokumenty z właściwymi wnioskami i przygotować swoje sprawozdania z działalności za rok 2019.

Czas przymusowego postoju powinien być wykorzystany na przyjęcie strategii funkcjonowania w długim przedziale czasowym w warunkach ograniczonych, gdyż prognozy wyjścia z epidemii nie są optymistyczne.

Dobrze byłoby gdyby również w ramach kolegiów prezesów zarządów, uaktywnić przepływ informacji i wymiany doświadczeń między ogrodami.

 

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

Galeria