Murarka ogrodowa -pomocnik na działce

1104.2017

Murarka Ogrodowa ( łac. nazwa Osmia rufa)

Murarki ogrodowe to dzikie pszczoły szczególnie pożyteczne owady - między innymi dla ogrodów ze względu na zapylanie roślin. Są to pszczoły samotnice, nie mają królowej jak pszczoły miodne, ale mogą też żyć w koloniach, choć nie współpracują ze sobą. W ostatnich latach zaobserwowano bardzo znaczącą rolę murarek jako zapylaczy wszelkich upraw. Porównując pszczoły miodne i murarki stwierdzono iż te ostatnie, w tym samym czasie zapylają kilkakrotnie więcej  kwiatów niż pszczoły miodne.

[caption id="" align="alignnone" width="526"]Znalezione obrazy dla zapytania murarka ogrodowa Źródło: www.murarkaogrodowa.com[/caption]

W ostatnich czasach , kiedy z nie do końca wiadomych przyczyn, następuje masowe wymieranie pszczół miodnych , znaczenie murarki ogrodowej jako zapylacza staje się szczególne.       W związku z tym należy zadbać o to, aby stworzyć tym owadom warunki do zakładania gniazd w ogrodach. Murarki ogrodowe to pszczoły wczesno-wiosenne – ich loty trwają od początku kwietnia do końca czerwca ( żyją 7 – 8 tygodni). Wiosną dość licznie pojawiają się w ogrodach na terenie całej Polski. Ważną pozytywną  cechą  jest ich łagodność i to, że nie atakują ludzi - co daje możliwość bezpiecznej hodowli murarki na działce.

[caption id="attachment_1648" align="alignleft" width="300"]Przechwytywanie Zródło: mukmalczyce.pl[/caption]

Murarki swoją działalność rozpoczynają wiosną wraz z ruszeniem wegetacji roślin. Najpierw z kokonów wychodzą samce, a dopiero po dwóch tygodniach samice. Wtedy następuje kopulacja i niestety samce spełniwszy swoją rolę, giną. Natomiast samice poszukują miejsca na gniazdowanie i tu zaczyna się nasza rola . Pomagamy im tworząc tzw. hotele dla owadów zapylających. Do budowy hoteli można użyć różnych materiałów- może to być np. trzcina. Grube pędy o długich międzywęźlach po usunięciu liści, tnie się na odcinki długości około 20 cm. Może to też być klocek drewna z nawierconymi na wylot otworami, o średnicy 6-8 milimetrów i długości około 20cm.Rurki trzciny umieszcza się w drewnianych skrzynkach, zabezpieczając siatką o drobnych oczkach.  W takich miejscach samice ,,murują” gniazdo – tworzą ścianki z wilgotnej gliny zmieszanej ze śliną( od tego nazwa murarka). W tych komorach gromadzą pyłek ( zbierając go powodują zapylanie kwiatów), a na nim składają jajo i ,,zamurowują” je gliną. Potem znowu pyłek, na to jajo i ścianka i tak aż do zapełnienia otworu. Ze złożonych jaj wykluwają się larwy ,,pałaszują” zgromadzony pyłek, a potem otaczają się kokonem. Samice pod koniec lata giną , a kokony zimują w hotelach do wiosny. Wczesną wiosną wylęgają się z nich dorosłe osobniki i proces zaczyna się od początku.

Samica w jednej rurce trzciny buduje nawet do 15 komórek i  musi zgromadzić dużo pyłku jako pokarmu dla przyszłych larw czyli im więcej zgromadzonego pyłku tym więcej zapylonych kwiatów przy jego zbieraniu.

Podsumowując zachęcamy do budowania  bądź zakupu gotowych hoteli dla owadów zapylających co zapewni nam obfite plony na działce.

W oparciu o dostępne materiały - M.H.N.