Stanowisko KR PZD w sprawie regulacji prawnych dotyczących budownictwa na terenie rodzinnych ogrodów działkowych

2905.2014

wykrzyknikW związku z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia 2014r. (sygn. akt II OSK 1875/12), Krajowa Rada PZD uznaje za konieczne wystąpić z wnioskiem o zainicjowanie prac nad nowelizacją, która zabezpieczy działkowców przed możliwością wykładni przepisów prawa budowlanego w sposób godzący w praktycznie wszystkich właścicieli altan w rodzinnych ogrodach działkowych.

Pełna treść: Stanowisko KR PZD z 27.05.2014 r. w sprawie regulacji prawnych dotyczących budownictwa na terenie rodzinnych ogrodów działkowych