Uchwała KR PZD ws. 35-lecia Polskiego Związku Działkowców

2302.2016

UCHWAŁA NR  21/V/2016

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 19 lutego 2016 r.

 w sprawie 35-lecia Polskiego Związku Działkowców

W dniu 12 maja 2016 r. przypada jubileusz 35-lecia powstania Polskiego Związku Działkowców. Ten dzień to święto niezależności, samodzielności i samorządności ruchu ogrodnictwa działkowego.

Polski Związek Działkowców skupia prawie milion rodzin użytkujących działki. Czyni to naszą organizację jedną z największych nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Zapewnia nam przez to potencjał konieczny do pokonywania problemów, z którymi spotykamy się broniąc interesów i praw działkowców oraz zabiegając o najlepsze warunki dla funkcjonowania ogrodów.

PZD, poprzez swoje działania, kontynuuje ponad stuletnią tradycję ogrodnictwa działkowego. Ogrody, zakładane jeszcze w XIX wieku, od samego początku służyły i nadal służą społeczeństwu. Pełnią bardzo ważne funkcje o charakterze ekonomicznym, ekologicznym, a także rekreacyjnym i zdrowotnym. 35 lat istnienia Związku to okres w historii ruchu działkowego, który potwierdził istotne znaczenie ogrodów działkowych dla niezamożnych rodzin i całego społeczeństwa.

Działkowcy przez wiele lat dążyli do samodzielności, aby móc własnym głosem mówić o najważniejszych dla nich sprawach. Jeszcze w okresie przedwojennym środowiska działkowe dążyły do ustawowego usankcjonowania struktur ogrodowych, które skupiałyby się w ogólnopolskiej organizacji. Niestety wybuch wojny w 1939 r. spowodował wstrzymanie prac na ustawą.

W okresie powojennym powrócono do tej idei, jednak ze względu na sytuację ustrojową była ona znacznie ograniczona. Potrzeba autonomii ruchu ogrodnictwa działkowego była jednak bardzo silna, dlatego w miarę upływających lat niezależność od władzy państwowej ulegała zwiększeniu. Proces wyswabadzania rozpoczął się już w latach 60-tych ubiegłego wieku, poprzez organizowanie struktur ponad ogrodowych i stopniowe zwiększanie ich uprawnień oraz uniezależnianie się od kurateli ówczesnej centrali związków zawodowych. Ostateczne zwycięstwo nastąpiło jednak na początku lat 80-tych, gdy w całym kraju rozpoczęły się przemiany społeczno-polityczne, które w 1989 r. dały początek powrotu Polski do rodziny państw demokratycznych. (czytaj więcej)