Narada dla Głównych Księgowych Jednostek okręgowych PZD

3112.2019

W dniach 16-18 grudnia 2019 r.  została przeprowadzona trzydniowa narada dla Głównych Księgowych jednostek okręgowych PZD. Celem narady było omówienie wytycznych do sprawozdań finansowych okręgów i ROD za 2019 rok oraz wytycznych do sporządzania preliminarzy finansowych Okręgów i ROD na 2020 r.

Prezes Związku Eugeniusz Kondracki omówił szereg bieżących spraw, kładąc szczególny nacisk, na organizację i prowadzenie Ośrodków Finansowo-Księgowych dla ROD co pozwali na prawidłowe, bieżące, bezbłędne i tanie prowadzenie ewidencji księgowej dla ROD. Prezes Związku zachęcał również uczestników narady do promocji i stosowania przez ROD programu komputerowego DGCS PZD System, który został opracowany pod potrzeby Związku i jest ogromnym ułatwieniem w prowadzeniu spraw finansowych. Program DGCS PZD System nabyło około 2000 ROD. W trakcie narady radca prawny Tomasz Terlecki omówił tematy prawne szczególnie związane z prowadzeniem działalności pozastatutowej i konsekwencjami z tego wynikającymi.

 

Dwa kolejne dni narady były poświęcone szkoleniu z programu finansowo-księgowego DGCS PZD System. Księgowe korzystające z programu miały okazję poznać wiele dodatkowych możliwości programu DGCS PZD System i uzyskać odpowiedź na zagadnienia, które sprawiały do tej pory trudność w stosowaniu programu.

Główne Księgowe  aktywnie uczestniczyły w naradzie, która spełniła swoje zadanie uwzględnione w szczegółowym programie, a efektem narady powinny być powoływane nowe OFK i wdrażanie programu DGCS PZD System w kolejnych ROD.

 

Opracowała: GK KRPZD M. Marks

Galeria