Spotkanie Zgromadzenia Ogólnego w Luksemburgu

1203.2013

W dniach 8 i 9 marca br. przedstawiciele narodowych związków działkowców, zrzeszonych w Międzynarodowym Biurze i reprezentujących 3-milionową społeczność działkowców z Europy, spotkali się w Luksemburgu, by omówić bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem organizacji. Polski Związek Działkowców reprezentowali: prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec.Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki.

Największe zainteresowanie uczestników spotkania wzbudziła trudna sytuacja, w jakiej obecnie znajdują się polscy działkowcy. Podczas żywej dyskusji kolejny raz padły słowa pełne poparcia dla Związku i jego działań podejmowanych w obronie ogrodów. Warto podkreślić także, że we wszystkich krajach członkowskich Biura Międzynarodowego istnieje jeden Zwiazek, który skupia ogrody i działkowców, a także reprezentuje ich interesy zarówno w kraju, jak i na forum europejskim. W żadnym z krajów członkowskich nie ma prób rozbicia ruchu ogrodnictwa działkowego.

Przedstawiciele europejskich związków działkowych wspólnie opracowali w tej sprawie stanowisko, które zostanie przesłane do Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałków Sejmu i Senatu oraz do  parlamentarzystów i samorządowców.

Stanowisko Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych znajdą państwo pod niniejszym linkiem: stanowisko na stronie www.pzd.pl

Źródło: www.pzd.pl