Informacja dla ROD w sprawie udziału w konkursie grantowym ogłoszonym przez ARiMR - 14.06.2022

1406.2022

Biuro Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku informuje, iż w konkursie ogłoszonym przez ARiMR pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” udział mogą wziąć jedynie ogrody, którym przysługuje tytuł prawny do gruntu, na którym położony jest ROD. Według informacji udzielonych przez ARiMR tytuł prawny oznacza wpis prawa w księdze wieczystej.

Przypominamy również, iż zgodnie z wytycznymi Krajowego Zarządu PZD, Zarządy ROD, które chcą przystąpić do programu, przed złożeniem wniosku, powinny podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia do konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Uchwałę o przystąpieniu do programu wraz ze wskazaniem kandydatów na pełnomocników (co najmniej 3 osoby) przekazać należy do Biura Okręgu Pomorskiego na adres: gdansk@pzd.pl

Przed uzyskaniem pełnomocnictwa substytucyjnego od Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD, Zarząd ROD nie jest uprawniony do samodzielnego złożenia wniosku do ARiMR.

W celu wsparcia ROD w zakresie właściwego wypełniania i składania wniosków, z dniem 14 czerwca (wtorek) w godzinach od 10-15:00 (w biurze) zostanie uruchomiony cotygodniowy dyżur konsultacyjny ds. programu grantowego. W celu umówienia się na spotkania z opiekunami, prosimy kontaktować się telefonicznie w sekretariacie Biura Okręgu Pomorskiego PZD – tel.: (58) 345 13 47 

Wszystkie dokumenty związane z programem „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” dostępne są na stronach: www.pzd.pl; www.gdansk.pzd.pl oraz na https://www.gov.pl/web/arimr

 

Andrzej Łockiewicz

Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku