Kolegium Prezesów ROD w Starogardzie Gdańskim - 4.07.2018

1907.2018

Kolegium Prezesów ROD w Starogardzie Gdańskim na jednym ze swoich posiedzeń uzgodniło z Prezydentem Miasta Januszem Stankowiakiem, że w ogrodach będą odbywały się posiedzenia zarządów ROD z udziałem działkowców i Prezydenta Miasta. Wspólne spotkania mają przybliżyć Prezydentowi Miasta warunki, w jakich funkcjonują poszczególne ogrody, ich problemy oraz problemy działkowców- nie tylko w ogrodzie, również w miejscu zamieszkania.

Pierwsze takie spotkanie odbyło się w dniu 04 lipca br, w świetlicy ROD ,, NEPTUN’’, poza Prezydentem Miasta Starogardu Gdańskiego Janusza Stankowiaka zaproszono zarząd i członków ogrodu ,, Skarpa’’. Podczas spotkania omówiono warunki, jakie należy spełnić by w przyszłości doprowadzić wodę pitną do w/w ogrodów. Ważną sprawą dla działkowców był wywóz śmieci i opłaty – satysfakcjonujące, gdy powyższy obowiązek wzięło na siebie miasto. Prezydent Stankowiak opisał jak będzie wyglądał w najbliższej przyszłości teren przy akwenie wodnym, który bezpośrednio przylega do naszych ogrodów. W planach jest wybudowanie ścieżki ekologicznej, kąpieliska. Zebrani otrzymali wyczerpujące odpowiedzi na pytania dotyczące budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego, prowadzonych remontów: rynku, dworca, parku miejskiego, ulic. Podano terminy zakończenia poszczególnych prac. Zainteresował się także problemem wiat i ławek na przystankach komunikacji MZK. Prezydent zaakceptował wniosek by na przystankach w pobliżu ogrodu wybudować wiatę oraz postawić ławeczki. Inne tematy to: korzystanie z karty seniora, Dom Seniora ( otwarcie pod koniec października), bezdomni w mieście i w ogrodach. Odpowiedzi, na które Prezydent Miasta nie był w stanie odpowiedzieć podczas spotkania, zostaną przekazane zarządowi – po konsultacjach ze służbami UM.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Prezydent Miasta oraz działkowcy byli zadowoleni i z niecierpliwością oczekują na następne, aby porozmawiać o wielu sprawach nie muszą chodzić do UM.

Po spotkaniu Prezydent w towarzystwie zarządów zwiedził ogrody, rozmawiał z działkowcami.

Bogdan Grzela.

Galeria