Sopoccy działkowcy walczą o Rodzinne Ogrody Działkowe

0912.2019

W ostatnich dniach odbył się cykl spotkań dotyczących zagospodarowania terenów znajdujących się na granicy Gdańska i Sopotu.
W dniu 30 listopada 2019 r. spotkanie dotyczyło współpracy samorządów Gdańska i Sopotu w zakresie stworzenia spójnej, urbanistycznej koncepcji zagospodarowania terenów wokół hali ERGO ARENA oraz uchwalenia dla tych terenów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 
W spotkaniu brali udział Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, Prezes Zarządu Hali Gdańsk-Sopot Magdalena Sekuła, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Piotr Grzelak oraz planiści, architekci i przedstawiciele Biura Rozwoju Miasta Gdańska.
Wśród publiczności było kilku radnych Gdańska i Sopotu, a także Prezesi trzech ROD: "JANTARA", "OAZY" i im. Łokietka, jak również kilkudziesięciu działkowców, oraz wielu mieszkańców pobliskiej dzielnicy Żabianka.
 
Prezydent Sopotu wyprzedzając pytania działkowców poinformował, że plan zagospodarowania tego terenu nie dotyczy żadnego z ROD. Powiedział też, że to dopiero wstępne plany projektowe, analityczne i koncepcyjne, bez żadnych konkretów.
 
Prezes Hali Ergo Arena dokonała prezentacji, podczas której podsumowała dotychczasowe osiągnięcia Hali, przedstawiła analizę uwarunkowań zagospodarowania wokół hali, w tym różnorodną infrastrukturę, przedstawiając przykłady zagospodarowania tego typu hal w innych miastach.
.
Jeden ze slajdów stanowił mapę przywołującą studium dla Sopotu z roku 2018, mapę struktury własności terenu oraz sytuację planistyczną. Spółka Hala Gdańsk-Sopot zaprezentowała wnioski mieszkańców w zakresie zagospodarowania tego terenu, wśród których znalazły się m.in.: brak zgody na budowę galerii, mieszkań na wynajem, utwardzenia drogi na skarpie, a także wnioski niedotyczące obszaru planu, w tym m.in. zakaz zabudowy w rejonie trzcinowiska i skarpy, zakaz lokalizacji parkingów na terenie ogródków działkowych, pozostawienie ogródków działkowych jako elementu aktywnego wypoczynku.
 
Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 2 grudnia 2019 r. w ramach Komisji Rozwoju i Strategi UM Sopotu. Wśród zaproszonych gości byli Prezesi ROD: "OAZA", im. ŁOKIETKA i "JANTAR", działkowcy, mieszkańcy Sopotu i media. Podczas tego spotkania ze strony Prezes Zarządu Hali padły zapewnienia, że zmiany planu zagospodarowania nie dotyczą ogrodów działkowych. Natomiast Wiceprezydent Sopotu Pan Marcin Skwierawski nie wykluczył, że teren ROD "OAZA" zostanie przeznaczony na cele publiczne. Biorąca udział w spotkaniu Wiceprezes Zarządu ROD "JANTAR" Angelika Zając-Szypulska zwróciła się do Wiceprezydenta z prośbą o obiecane spotkanie przedstawicieli UM Sopotu z działkowcami i współpracę, argumentując to faktem, że urzędnicy, pracownicy UM i innych spółek miejskich są również użytkownikami działek w ROD, dzięki którym mają zapewniony czynny wypoczynek i rekreację, a fakt ten jest pomijany. Zwróciła uwagę na istotny problem polegający na wyjściu naprzeciw potrzebom lokalnym i utworzeniu ogrodu otwartego, z zachowaniem dotychczasowych jego funkcji. Zaapelowała, aby pamiętać przy budowie drogi wokół Hali o działkowcach, o dojeździe do bram i miejscach parkingowych dla działkowców. Na koniec swojej wypowiedzi powiedziała publicznie, że dzisiejsze zapewnienia o zachowaniu ROD są nieprawdą, gdyż ROD "OAZA" jest na liście likwidowanych ogrodów w Gdańsku i Sopot w najbliższym czasie zrobi to samo.
Wiceprezydent Skwierawski odpowiedział, że spotkanie z działkowcami zwoła w najbliższym czasie, że drogi na razie nie powstaną, a co do likwidacji ogrodu nie wypowiedział się.
 
opracowanie na podstawie informacji przekazanej przez Wiceprezes ROD "Jantar" Angelikę Zając-Szypulską
 
adresy mailowe, pod którymi można składać swoje wnioski do planów:
 
ergo.mpzp@um.sopot.pl
brg@brg.gda.pl
 
informacje dotyczące mpzp są dostępne na stronie:
www.brg.gda.pl
gdzie występuje możliwość zapisania się do
newslettera, który na bieżąco będzie informował na jakim etapie znajduje się projekt planu.
 
 
 

Galeria

Do pobrania