Ogłoszenie o naborze

1909.2016

Polski Związek Działkowców Okręg Pomorski w Gdańsku poszukuje Kandydatów na stanowisko:

Inspektora ds. inwestycji w ROD

Miejsce pracy: Gdańsk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opis stanowiska – osoba zatrudniona jako inspektor będzie odpowiadać za:

 • – organizowanie, prowadzenie i nadzór ogólny nad inwestycjami w ROD,
 • – przygotowywanie planów w zakresie inwestycji i remontów w ROD,
 • – koordynowanie i nadzór ogólny nad inwestycjami w ROD,
 • – współpraca z zarządami ROD i jednostkami samorządu terytorialnego w celu pozyskiwania środków na realizację inwestycji i remontów w ROD,
 • – nadzór nad prawidłowym i terminowym rozliczeniem środków finansowych przekazywanych na inwestycje i remonty w ROD, w tym dotacji zewnętrznych pozyskiwanych na ten cel,
 • – prowadzenie i rozliczanie inwestycji polegających na zakładaniu lub odtwarzaniu ROD przez okręgowe zarządy PZD,
 • - współpraca z inspektorami ds. terenowo-prawnych w zakresie prowadzenia i nadzorowania procesów likwidacji ROD lub czasowego zajęcia terenu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wymagania:

 • – wykształcenie wyższe techniczne , preferowane studia w zakresie budownictwa,
 • – posiadanie uprawnień inspektora nadzoru
 • – umiejętność korzystania ze sprzętu biurowego,
 • – bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
 • – język angielski w stopniu komunikatywnym-branżowym,
 • – dobra organizacja pracy własnej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta:

 • – stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • – stałe wynagrodzenie,
 • – przyjazna atmosfera pracy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji w formie listu motywacyjnego i cv w formie elektronicznej na adres: gdansk@pzd.pl

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe z siedzibą w Warszawie Okręg Pomorski w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 102, 80-244 Gdańsk, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182). Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania.”