Skandaliczna manipulacja TVP uderza w PZD i działkowców

1811.2016

W dniu 5 października 2016 roku na antenie TVP 1 w programie „Magazyn śledczy Anity Gargas” ukazał się wyjątkowo szkalujący i oparty na pomówieniach i przekłamaniach materiał dotyczący likwidacji ROD im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie. Materiał ten poprzez liczne świadome przekłamania oraz manipulacje przedstawia w negatywnym świetle działania podejmowane przez Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD podczas likwidacji części ogrodów pod budowę autostrady S2. Rzeczywistość postrzegana oczami dziennikarki niestety daleko odbiega od prawdy. Niestety z niewiadomych powodów dziennikarka nie tylko nie uwzględniała prezentowanego jej podczas spotkania materiału dowodowego, ale też całkowicie go zignorowała, opierając bezpodstawne zarzuty jedynie na przekazie nielicznej grupki działkowych cwaniaków, którzy jak się okazuje, na likwidacji ROD zarobili podwójnie.

Sprawę likwidacji ROD „Bohaterów Westerplatte” zbadała w trybie natychmiastowym na prośbę Prezesa PZD Krajowa Komisja Rewizyjna. W programie bowiem jednoznacznie zasugerowano, że pochodzące z odszkodowań 13 milionów zostało zdefraudowanych, co jest nie tylko nadużyciem, ale też szkalowaniem dobrego imienia PZD. Jak wykazało przeprowadzone przez Krajową Komisję Rewizyjną pełne badanie przebiegu procesu częściowej likwidacji ROD im. Bohaterów Westerplatte, ROD „Latawiec-Emeryci” i ROD „Krokus” w Warszawie pod budowę drogi ekspresowej, wszystkie dokumenty w tej sprawie zostały przygotowane w sposób nie budzący jakichkolwiek zastrzeżeń, zaś pieniądze zostały przekazane poszkodowanym działkowcom. Wszystkie operacje udokumentowane są odpowiednią dokumentacją finansową i bankową. Nie ma więc żadnej wątpliwości, że nikt w tej sprawie nie został poszkodowany. Dlatego też OZM wystąpił do TVP o sprostowanie nieprawdziwych informacji podanych w reportażu. Niestety do dnia dzisiejszego TVP nie zajęła w sprawie stanowiska. O sprawie będziemy na bieżąco informować, bowiem Związek zamierza podjąć odpowiednie kroki prawne.  Dla środowiska działkowego skupionego wokół PZD jest oczywistym że nie o prawdę tu chodzi, ani nie o interesy działkowców, które w tym wypadku zostały należycie ochronione, a ludzie z poszkodowanych działek otrzymali zarówno odszkodowania, jak i działki zamienne. „Mądrej głowie dość w dwie słowie”.

AH   Materiały wyjaśniające przebieg zdarzeń oraz stanowiska i pisma w ww. sprawie: 1.     Komunikat KKR w sprawie zasad likwidacji m.in. ROD im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie i roli PZD z 13 października 2016 r. 2.     Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w sprawie programu telewizyjnego „Magazyn śledczy Anity Gargas” z 13 października 2016 r. 3.     Manipulacje i przekłamania na temat likwidacji ROD „Bohaterów Westerplatte” w Warszawie - oświadczenie Dyrektora Biura OZM i Radcy Prawnego OZM z 14 października 2016 r.  4.     Stanowisko OZ w Szczecinie ws. programu "Mazyn śledczy Anity Gargas" z 21 października 2016 r. 5.     Działania prawne OZM PZD w celu ochrony dobrego imienia PZD – list do TVP ws. sprostowania z dnia 26 października 2016 r.  Źródło