Superowoce z działki”, „Kwiatowe rabaty” - najnowsze bezpłatne broszury ogrodnicze

2206.2019

„Superowoce z działki”, „Kwiatowe rabaty” - najnowsze bezpłatne broszury ogrodnicze, wydane przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców, są już dostępne w zarządach ROD

Superowoce z działki” to najnowsza broszura autorstwa dr Moniki Mieszczakowskiej-Frąc i dr Doroty Kruczyńskiej z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, oparta na przyjętym przez Krajową Radę PZD „Otwartym programie nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”. Promuje „superowoce”, czyli gatunki i odmiany posiadające niezwykle cenne związki prozdrowotne, wyjątkowe walory smakowe oraz przetwórcze. Polecane na działki ze względu na stosunkowo łatwą uprawę, znakomicie wpisują się w nowoczesne trendy ogrodnicze.

 

Jak zaprojektować efektowną rabatę kwiatową? Jakich zasad trzymać się podczas jej planowania i jakie gatunki wybrać? – to tematy, którym poświęcona jest broszura „Kwiatowe rabaty” mgr inż. Katarzyny Jóźwiak (architekta krajobrazu), wydanej przez Krajową Radę PZD. Zawiera praktyczne informacje pomocne przy zakładaniu barwnych rabat kwiatowych, których uprawa może dawać wiele radości ogrodnikom i korzyści przyrodzie.

Zawarte w obu broszurach informacje są przystępne, praktyczne i przystosowane do warunków upraw działkowych. Broszury są tematyczne i stanowią uzupełnienie treści co miesiąc prezentowanych na łamach miesięczników „Działkowiec” i „Mój Ogródek”. Zostały wydane w nakładzie 150 tys. egzemplarzy, ze środków Krajowej Rady PZD i są bezpłatne dla działkowców zrzeszonych w PZD. Warto z nich korzystać i cieszyć się z pięknych rabat kwiatowych i własnych zdrowych upraw owocowych.

Galeria