Narada Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgu Pomorskiego PZD połączona ze szkoleniem w dniu 27.02.2023

0103.2023

  dniu 27.02.2023r. odbyła się narada szkoleniowa Instruktorów SSI Krajowych, Okręgowych i Ogrodowych. Uczestników szkolenia powitał Dyrektor Biura Okręgu Andrzej Łockiewicz. Omówił  rolę i zadania Instruktorów SSI w Okręgu Pomorskim w szkoleniach nowych działkowców i działkowców.

Kolejnym punktem było wystąpienie Marianny Hukały – Niemczuk Krajowego Instruktora SSI na temat – „Ozdobne wiosną”. W ciekawy sposób przedstawiła i omówiła z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej – „Rośliny wiosenne na działce”. Uzupełnieniem wystąpienia była informacja Anny Błażejczyk Instruktora Krajowego SSI, która przedstawiła prezentację „Kwitnące wiosną kwiaty i krzewy:

        

    Pan Maciej Bromirski przedstawiciel firmy PROCAM Polska poświęcił swój wykład szkodnikom i chorobom występującym na Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Zasygnalizował nowości w ochronie i uprawie roślin.  Podczas prezentacji multimedialnej scharakteryzował i omówił jak zidentyfikować formy zimowe mszyc i przędziorków.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały dotyczące nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek jak również materiały szkoleniowe i informacyjne przygotowane przez Jednostkę Krajową PZD. 

Instruktorzy wystąpili z propozycją zorganizowania wycieczki szkoleniowej dla Instruktorów Krajowych i Okręgowych SSI.

 

Na zakończenie prowadzący udzielali odpowiedzi na pytania.

Bożenna Kaczmarek instruktor ds. ogrodniczych podziękowała wykładowcom i wszystkim uczestnikom za udział w naradzie i szkoleniu.

W naradzie i szkoleniu uczestniczyło 34 instruktorów SSI.

 

Instruktor ds. ogrodniczych

Bożenna Kaczmarek 

 

Galeria