Spotkanie z przedstawicielami Oddziału Regionalnego ARiMR z Gdyni w Biurze Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku - 29.06.2022

2906.2022

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku zaprasza Zarządy ROD na spotkanie z przedstawicielami Oddziału Regionalnego ARiMR z Gdyni w Biurze Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku. Spotkanie odbędzie się w dniu 07.07.2022 r. o godzinie 9:00.

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku prosi przedstawicieli Zarządów ROD o wcześniejsze szczegółowe zapoznanie się z dostępnymi materiałami pod linkiem:

http://www.gdansk.pzd.pl/aktualnosc/3139-dotacje-unijne-dla-rod-przygotowania-i-dokumenty-pzd-02-06-2022

zawierającymi podstawowe informacje, dotyczące warunków pozyskania grantu oraz możliwych do realizacji zadań wyszczególnionych w wykazie A i B Regulaminu Konkursu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektów 2. Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych Tytuł projektu: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych.

Okregowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku jednocześnie prosi o przybycie wskazanych osób z zaplanowanym zadaniem objętym grantem oraz przynajmniej wstępnie wypełnionym wnioskiem o jego przyznanie. Spotkanie ma na celu jak najbardziej efektywne wykorzystanie obecności przedstwicieli Oddziału Reionalnego ARiMR w Gdyni, dlatego w programie spotkania nie przewiduje się omawiania podstawowych założeń programu grantowego, z którymi uczestnicy spotkania winni się wcześniej zapoznać.

 

Andrzej Mania

Starszy Inspektor ds. terenowo-prawnych 

Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku 

Galeria