Ogłoszenie ROD im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego

1806.2013

KONKURS OFERT

Zarząd ROD im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni ul. Spokojna ogłasza konkurs ofert na budowę: Remont i modernizację sanitariatów ROD. Termin składania ofert pisemnych do dnia 5 lipca 2013r. do godz.13:00 na adres : ul. Spokojna, 81-549 Gdynia lub e-mail jmatwies@o2.pl Oferta powinna zawierać szczegółowy kosztorys. Kopię oferty dostarczy lub prześle inwestor. Kontakt tel. 600956876 e-mail jmatwies@o2.pl Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.