Szukasz działki w ROD? Pamiętaj o...

1808.2016

Nadal trwa sezon letni, który sprzyja zmianom na działkach. Część starszych osób rezygnuje z dalszej działkowej działalności i szuka potencjalnych następców. Są też działkowcy, którzy poprzez przekazanie działki chcą uniknąć konsekwencji prawnych. W internecie i prasie często można spotkać ogłoszenia związane ze sprzedażą działek w ogrodach działkowych. Jak zatem odróżnić od siebie oferty "sprzedaży" działek w ROD, te które są warte uwagi od tych, które mają nas tylko wprowadzić w błąd? oto kilka porad:

  1. Po pierwsze - pamiętajmy, że działek się nie sprzedaje. Każdy z działkowców swoją działkę użytkuje na podstawie dzierżawy działkowej i to jest to prawo, które odstępujemy następcy. Zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. - prawo do działki przenosimy na inną osobę podpisując z nią umowę przeniesienia prawa do działki, umowa ta musi być bezwzględnie podpisana w obecności notariusza, który poświadcza podpisy. Następnie jeden egzemplarz takiej umowy będziemy składać do zarządu ROD celem zatwierdzenia. Dopiero z chwilą zatwierdzenia przez zarząd - umowa wchodzi w życie. Razem z przeniesieniem prawa do działki następuje przeniesienie własności urządzeń i nasadzeń naniesionych przez działkowca. Więcej informacji można odnaleźć na stronie pod adresami: Jak zostać działkowcem? Uzyskanie prawa do działki. Pamiętajmy zatem, przeglądając oferty, że przenosząc na siebie prawo do działki nie nabywamy prawa własności nieruchomości, a dzierżawę działkową. Są to zupełnie inne prawa i jeżeli gdzieś w ofercie dotyczącej ogródka w ROD, ktoś twierdzi inaczej - oznacza to, że chce świadomie wprowadzić w błąd czytającego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Po wtóre - cena. Skoro nie nabywamy własności nieruchomości, nie ma bowiem jej sprzedaży to skąd cena za działkę? Często bowiem oferty działek cenowo bardzo różnią się od siebie. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawa o rod - to co działkowiec na działce wzniesie - stanowi jego własność. Zatem jeśli przenosimy prawo do działki - to razem z majątkiem, który się na niej znajduje. W majątek ten wchodzą między innymi: altana działkowa, urządzenia rekreacyjne (np. huśtawka, piaskownica, oczko wodne) i ogrodnicze (np. szklarnia) oraz nasadzenia (w postaci drzew, krzewów i kwiatów). Jeśli w ofercie są zdjęcia działki to łatwo ocenić czy majątek tam zgromadzony odpowiada żądanej cenie. Jeśli mamy wątpliwości - najlepiej ofertę odpuścić. W przypadku gdy bardzo nam zależy na działce, a działkowiec zbywający prawo do niej na to się zgodzi - strony mogą zatrudnić rzeczoznawcę, który oceni wartość majątku na działce w postaci operatu szacunkowego.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Trzecia rzecz - ocena prawna majątku. Często szukając działki nie mamy pojęcia jakie wymogi stawia nam jako działkowcom prawo. Jaka altana działkowa jest zgodna z przepisami a jaka już nie i stanowi samowolę budowlaną? Czy np. stary klon, który rośnie na działce, 1 metr od granicy działki jest zgodny z przepisami czy nie? Tutaj na pomoc przychodzi oczywiście Regulamin ROD (do pobrania w dziale: Materiały/Wzory), który zawiera w sobie także przepisy powszechnie obowiązujące. Najczęściej ocenie podlegać będzie altana działkowa, która zgodnie z przepisami powinna mieć maksymalną powierzchnię 35 m2 po obrysie ścian zewnętrznych (z wszystkimi ociepleniami, dobudówkami, wykuszami itp.) i wysokość 4 m przy dachu płaskim, lub 5 m przy dachu stromym (wysokość mierzymy od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu). Przy altanie może być posadowiony taras do 12 m2 powierzchni. Jeżeli zatem w ofercie znajdziemy opis altany, której powierzchnia przekracza wskazane wymiary - musimy zdawać sobie sprawę, że jest to już samowola budowlana. Jako taka jedynie traci na wartości (art. 42 ust. 1 ustawy o rod) - gdyż zgodnie z przepisami wynagrodzenie nie przysługuje za majątek posadowiony na działce niezgodnie z przepisami.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Po czwarte: Domek całoroczny? Gotowy do zamieszkania? Właśnie! Pamiętajmy, że zgodnie z przepisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych na terenie działki nie wolno mieszkać. Zamieszkanie na ogrodzie działkowym jest złamaniem prawa i wiąże się z konsekwencjami w tym wypowiedzeniem prawa do działki. Nie dajmy się zwieść na wspaniały opis takiej oferty, bez względu na jakiekolwiek warunki w niej podane.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Piąte i najważniejsze - przed jakimikolwiek decyzjami sprawdźmy chociażby podstawowe rzeczy. Umówmy się z dotychczasowym działkowcem na obejrzenie działki. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości - wyjaśniajmy je. Informacje i porady można odnaleźć na stronach PZD, a także w kontakcie telefonicznym oraz podczas dyżurów poszczególnych zarządów ROD.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

To oczywiście tylko garść porad, dzięki którym unikniemy podstawowych problemów. Przed rozpoczęciem poszukiwań własnej wymarzonej działki dobrze jest zastanowić się nad tym czego szukamy dokładnie (w jakiej cenie, z jaką altaną i  nasadzeniami itp.) oraz zapoznać się z przepisami dotyczącymi ogrodów działkowych. Już samo to pozwoli nam na lepsze zorientowanie się w "działkowym świecie".

AL