Szkolenie działkowców i nowych działkowców 10.05.2023

1505.2023

W dniu 10.05.2023r. przeprowadzone zostało szkolenie dla działkowców i nowych działkowców w formie hybrydowej. Uczestników powitała Pani Bożenna Kaczmarek Instruktor do spraw ogrodniczych.

Pierwszy blok poświęcony był wstępnej wiedzy dla nowych członków Stowarzyszenia PZD o zagospodarowaniu i użytkowaniu działek ogrodniczo – rekreacyjnych. Słuchacze dowiedzieli się jak kompostować na działce, jakie są zasady zmianowania warzyw, jak pielęgnować trawnik. Tematy te omówił długoletni użytkownik działki w ROD „Przymorze” Pan Władysław Adamski Instruktor Ogrodowy Społecznej Służby Instruktorskiej.

Druga część szkolenia poświęcona była zagadnieniom dotyczącym aspektów prawno-organizacyjnych w PZD, które omówił Inspektor ds. terenowo - prawnych Pan Marcin Matyszkiewicz.  Przedstawił on tematy zawarte w  Statucie i Regulaminie  ROD, który jest podstawowym dokumentem obowiązującym w ogrodach działkowych. Normuje m. in. zagadnienia dotyczące funkcjonowanie ogrodu, jego zagospodarowanie, zasady użytkowania działki, a także odnosi się do kwestii porządkowych.

Przeszkolono 50 działkowców i nowych działkowców z 19 ROD.

W  Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku można odebrać materiały dotyczące nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin. Materiały szkoleniowe i informacyjne przygotowuje i przesyła do Okręgu Jednostka Krajowa PZD. Zachęcamy działkowców do korzystania z naszej literatury. Broszury jakie można u nas dostać to kompendium podstawowej wiedzy dla działkowców, można je otrzymać w siedzibie naszego Okręgu (Okręg Pomorski w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 102, I piętro, pokój 13).

 

Broszura obecnie dostępna w Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku to: 

Warzywnik dla początkujących.

 

Instruktor ds. ogrodniczych

Bożenna Kaczmarek 

Galeria