Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie udzielania pomocy finansowej dla ROD realizujących zadania inwestycyjno-remontowe

2907.2016

KOMUNIKAT

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie udzielania pomocy finansowej dla ROD realizujących zadania inwestycyjno-remontowe

Prezydium KR PZD na posiedzeniu 28 lipca br. po zapoznaniu się z wnioskami zarządów ROD o udzielenie pożyczek z Funduszu Samopomocowego, pozytywnie zaakceptowanymi przez Prezydia OZ PZD udzieliło 6 pożyczek dla ROD na łączną kwotę 283.400 zł

Fundusz Samopomocowy PZD reguluje uchwała nr 12/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 1.10.2015r., w sprawie Funduszu Samopomocowego PZD i zasad jego funkcjonowania.

Pożyczki otrzymały następujące ROD:

  1. ROD „Nekla” w Nekli na zadanie pn. „modernizacja dwóch głównych dróg wewnętrznych ogrodu”, kwotę 80.000 zł, okres spłaty  5 lat.
  2. ROD Pod Orłem” w Prądocinie na zadanie pn. „wykonanie sieci wodociągowej wraz z urządzeniami pomiarowymi”, kwotę 75.000 zł, okres spłaty  3 lata.
  3. ROD Wisienka” w Nadarzynie na zadanie pn. „modernizacja  instalacji elektrycznej, instalacji liczników w skrzynkach zewnętrznych, wymianę skrzynek, modernizacja oświetlenia, kwotę 18.800 zł, okres spłaty  2 lata.
  4. ROD „Przylesie” w Koronowie-Srebrnicy na zadanie pn. „wyniesienie liczników energii elektrycznej, kwotę 32.400 zł, okres spłaty  3 lata.
  5. ROD „Przylesie” w Sulnówku na zadanie pn. „montaż bramy ogrodzeniowej dwuskrzydłowej z napędem”, kwotę  9.000 zł, okres spłaty  3 lata.
  6. ROD „Zielona Dolina” w Bydgoszczy na zadanie pn. „demontaż napowietrznej sieci energetycznej oraz budowa nowej sieci podziemnej na terenie ogrodu”, kwotę  69.000zł, okres spłaty  5 lat.

Taka forma pomocy finansowej od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród ogrodów. W szczególności dlatego, iż oprocentowanie jest bardzo niskie – w 2016 roku wynosi jedynie 2 % w skali roku. Ponadto, spłata pożyczki może być rozłożona aż na 5 lat (maksymalnie 10 rat). Zatem działkowcy za uzyskane środki mogą przyśpieszyć realizację inwestycji, korzystać ze zmodernizowanej lub wybudowanej infrastruktury, a spłatę dokonywać w latach następnych.

W 2016 roku udzielono łącznie pożyczek dla 25 ROD na kwotę 881.900zł. Kolejne wnioski będą rozpatrywane w miarę ich wpływu.

Ponadto Prezydium KR PZD udzieliło dotacji z Funduszu Rozwoju będącego w dyspozycji jednostki krajowej,  dla 5 ROD na łączna kwotę  23.300 zł.

  Prezydium Krajowej Rady PZD   Warszawa, dnia 28 lipca 2016 r.