Krajowe Komisje Statutowe PZD w sprawie projektu ustawy

0410.2012

Poniżej publikujemy stanowiska Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Krajowej Komisji Rozjemczej w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych.

Komisje wyrażają swoje poparcie, zarówno dla inicjatywy zgłoszenia projektu obywatelskiego, jak również dla treści projektu przygotowanego pod kierownictwem Krajowej Rady PZD.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią stanowisk:

Pismo Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD - poparcie dla projektu ustawy Pismo Krajowej Komisji Rozjemczej PZD - poparcie dla projektu ustawy