Ogrody działkowe w planach rozwoju Gdańska

1610.2015

prezydent_miasta_gdanska_odp_mpzpW dniu 22 września 2015 r. informowaliśmy o odbyciu się II warsztatów eksperckich „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” pod hasłem „Rozwój miasta a ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego”.  Nie będąc uczestnikami panelu zgłosiliśmy swój wniosek oraz uwagi do Prezydenta Miasta Gdańska. Uważamy bowiem, że taki panel ekspercki nie może odbyć się bez przedstawicieli ogrodów działkowych, a przynajmniej bez udziału zespołu do spraw ogrodów, którego powołanie wspólnie ustalaliśmy z Zastępcą Prezydenta Miasta Panem Piotrem Grzelakiem.

Dziś otrzymaliśmy odpowiedź na nasz wniosek, w którym Pan Prezydent zapewnia, że panel eksperci jedynie poruszył sprawę ogrodów działkowych, a specjalnie przygotowany panel w tym zakresie odbędzie się pod koniec listopada. W tym spotkaniu oczywiście weźmiemy udział i przedstawimy później wnioski wynikające z dyskusji.

Odpowiedź Prezydenta Miasta Gdańska zamieszczamy pod linkiem: Odpowiedź Prezydenta Miasta Gdańska w zakresie wniosku PZD o udział jego przedstawicieli w pracach nad rozwojem Miasta.