Pierwsze pomiary geodezyjne ogrodów w woj. pomorskim w ramach zbiorowego projektu

0902.2023

W dniu 31.01.2023 r. w woj. pomorskim w ramach otrzymanego grantu zbiorowego dla 14 ROD PZD z ARiMR, przeprowadzono pierwsze pomiary geodezyjne ogrodów i działek  przez firmę UNIMAP.

Na dzień dzisiejszy przeprowadzono pomiary geodezyjne w Rodzinnych Ogrodach Działkowych:

 • im. gen. Władysława Sikorskiego w Gdyni,
 • "Zorza" w Gdańsku,
 • "Trzy Nurty" w Gdańsku,
 • im. gen. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie,
 • "Leśna Dolina" w Kwidzynie.

 

W kolejnych dniach prowadzane będą prace w Rodzinnych Ogrodach Działkowych:

 • "Cegiełka" w Gdańsku,
 • im. Iwana Miczurina w Gdańsku,
 • im. Stanisława Wyspiańskiego w Gdańsku,
 • "Jasień" w Gdańsku,
 • "Bratek" w Starogardzie Gdańskim,
 • "Centra-Elektron" w Starogardzie Gdańskim,
 • "Relaks" w Starogardzie Gdańskim,
 • "Neptun" w Starogardzie Gdańskim,
 • "Malwa I" w Starogardzie Gdańskim.

 

Mając na uwadze małe zainteresowanie realizacją programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ogłoszonego przez ARiMR przez organa ROD PZD woj. pomorskim, Zarząd Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku przy współpracy z Oddziałem Regionalnym ARiMR w Gdyni wyszedł naprzeciw zarządom ROD angażując się w projekty zbiorowe m.in. w zakresie „Planów zagospodarowania” oraz „Zakupu Rębaków”.

Do dnia dzisiejszego Okręg Pomorski PZD w Gdańsku w ramach projektu zbiorowego złożył jeszcze dodatkowo 4 wnioski do ARiMR w których uczestniczy 102 rodzinnych ogrodów działkowych z kwotą wsparcia 8 694 878,50 zł.

Szczególne słowa uznania należą się p. Andrzejowi Mania oraz p. Marcinowi Matyszkiewiczowi, którzy z zaangażowaniem wypełniali wnioski zbiorowe o przyznanie grantów. Efektem rzetelnej i ciężkiej pracy oraz nieocenionego wkładu włożonego przy składaniu wniosków jest uzyskanie w V etapie konkursu 1 438 219,00 zł dla pierwszych 14 ROD z Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku na wykonanie planów zagospodarowania oraz zakupu Rębaków.

W imieniu własnym oraz p. Krystiana Kopycińskiego Prezesa Zarządu ROD im. Władysława Sikorskiego w Gdyni chciałbym na tym etapie współpracy serdecznie podziękować Panom oraz życzyć, wielu sukcesów nie tylko przy realizacji konkursów zbiorowych, ale również w życiu zawodowym.

Z pozdrowieniem ogrodowym

Grzegorz Drozdowski

Sekretarz Zarządu ROD im. Władysława Sikorskiego w Gdyni

Galeria