Informacja dla Zarządów ROD

3011.2015

wykrzyknikOkręgowy Zarząd w Gdańsku informuje, że w naszej siedzibie są już do odbioru Regulaminy ROD. Po odbiór mogą zgłaszać się członkowie poszczególnych zarządów ROD. Przypominamy, że zarządy ROD mogą je z naszej siedziby odbierać nieodpłatnie. Jednocześnie przestrzegamy, aby przygotować się odpowiednio do transportu tychże regulaminów.