Dzień Działkowca w ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni.

0209.2015

Zgodnie z obowiązującą w tym ogrodzie tradycją, w ostatnią sobotę odbył się kolejny Dzień Działkowca.

Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu „Zielona Rzeczpospolita”.Następnie, prezes ROD przedstawił wyniki dokonanego przeglądu ogrodu, które zaowocowały aż dwudziestoma wyróżnieniami. Osoby wyróżnione otrzymały okolicznościowe dyplomy i nagrody książkowe.

Następnym punktem programu, było „ogrodowe echo”.  W programie tym, w sposób satyryczny uwypuklono niektóre epizody i niektórych działkowców, którzy w różny sposób „zaistnieli” w bieżącym roku, wżyciu ogrodu. Wszyscy, wymienieni w „ogrodowym echu” otrzymywali, na pamiątkę zdarzenia jajka-świece.

Alabastrowymi jajkami nagrodzono osoby, które uprawiają działkę czterdzieści i więcej lat.

Dużą atrakcję był pomiar ciśnienia i cukru, przeprowadzony przez spółkę medyczna „SYNEXSUS”. Badania były przeprowadzane dla wszystkich chętnych, nieodpłatnie.

Biesiada działkowców, przy poczęstunku i dobrej muzyce trwała do godzin wieczornych.

                                                      Leonard Niewiński.