Obradowało Prezydium KR PZD

2708.2015

W dniu 26 sierpnia br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Podczas obrad poruszono wiele ważnych i trudnych tematów.

Przedstawiono wyniki prac obradującej w dniu 25 sierpnia br. komisji ds. regulaminu, która po zapoznaniu się ze wszystkimi propozycjami i wnioskami przesłanymi przez członków PZD do projektu, zaproponowała wprowadzenie zmian do konsultowanego regulaminu ROD. Projekt wraz z uwzględnionymi zmianami trafił już do wszystkich OZ, a także został zamieszczony na stronie internetowej PZD.

Prezydium zapoznało się również z pracami komisji ds. gospodarki gruntami, m.in. z dotychczasową realizacją stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD. Uwzględniając stanowisko Krajowej Rady PZD, Prezydium przyjęło listę priorytetowych zadań do realizacji przez wszystkie struktury ROD. Stanowisko w tej sprawie zamieszczone zostało na stronie internetowej PZD (link do stanowiska).

Prezydium Krajowej Rady PZD przyjęło również stanowisko wskazujące najważniejsze zadania do realizacji przez struktury Związku w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych oraz z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla ROD (link do stanowiska).

 Jednym z głównych punktów obrad były także przygotowania do zbliżających się Krajowych Dni Działkowca w Tczewie, które odbędą się już w najbliższą sobotę 29 sierpnia br.