Dzień Działkowca w ROD im. Sikorskiego w Kwidzynie

1009.2018

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęto hymnem działkowców. Następnie głos zabrał Prezes ROD Jarosław Parus, który w swoim wystąpieniu poruszył bieżące tematy dotyczące stowarzyszenia PZD m.in. o konieczność zmiany niektórych zapisów statutu PZD i regulaminu rod oraz tematy dotyczące kwidzyńskich rod i działaniach kwidzyńskiego kolegium o wpisanie stowarzyszenia PZD na listę stowarzyszeń działających na terenie miasta Kwidzyna i funduszu docelowego dla ogrodów. Następnie poinformował działkowców, że ROD Sikorskiego pierwszy w historii i jedyny jak do tej pory z naszego miasta znalazł się wśród laureatów w konkursie krajowym na najlepiej zagospodarowany ROD w 2018r. Na zakończenie życzył wszystkim obecnym wesołej biesiady.

Następnie głos zabierali Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg, który powiedział, że zawsze będzie wspierał działkowców, ponieważ to co robią zasługuje na szacunek a ich działania służą dużej grupie społeczności lokalnej szerokiego pokroju. Burmistrz miasta Andrzej Krzysztofiak powiedział, że ogrody działkowe w Kwidzynie zajmują 15% powierzchni zielonej w naszym mieście i stanowią zielone płuca miasta, co jest bardzo ważne dla naszego środowiska i nikt nie podejmie działań o ich likwidację. Poinformował, że PZD w 2019 roku zostanie wciągnięte na listę stowarzyszeń działających w naszym mieście i że obecnie trwają prace nad uchwałą Rady Miasta o funduszu docelowym dla ogrodów działkowych na 2019r.

Na zakończenie swoich wystąpień obydwaj życzyli działkowcom wysokich plonów i dużo radości z uprawy działki, a w dniu naszego święta miłej zabawy.

Następnie Prezes Jarosław Parus i Przewodniczący Rady Powiatu zasłużonym działkowcom wręczyli brązowe odznaki „Zasłużony Działkowiec” a laureatom w ogrodowym konkursie na najlepiej zagospodarowaną działkę puchary i dyplomy wręczył Prezes ROD i Burmistrz Miasta Andrzej Krzysztofiak.

Po części oficjalnej działkowcy zaczęli biesiadę. A że był piękny słoneczny dzień i gwiaździsty wieczór zabawa, którą umilał swoją muzyką zespół „SZURY” trwała do późnych godzin.

Jarosław Parus

Galeria