Stanowisko KZ PZD w sprawie wpływu na sytuację ROD rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii ws. projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów

2601.2024

 

 
 

 

Galeria