Posiedzenie Przedstawicieli Kolegium Prezesów PZD w Gdańsku - 09.10.2020

0910.2020

W dniu 03.10.2020 r. odbyło się zebranie Przedstawicieli Kolegium Prezesów PZD w Gdańsku w świetlicy ROD ”MORENA” przy ul. Myśliwskiej.

Zaproszeni zostali przedstawiciele Okręgowej Rady PZD w Gdańsku:

      - Leonarda Bachar-Kowalska,

      - Marzena Kolmer i

      - Franciszek Potulski.

W trakcie zebrania omówiono stanowisko zaprezentowane przez przedstawicieli PZD na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w dniu 24.09.2020 r. dotyczącego: „Neutralności klimatycznej”.

Dyskusja dotyczyła wpływu ROD na środowisko i społeczeństwo oraz potrzebie dialogu z przedstawicielami Urzędu Miasta w Gdańsku. Zauważono konieczność włączenia Przedstawicieli Kolegiów Prezesów ROD w Gdańsku do zespołu współpracującego z Urzędem Miejskim i organizowanie regularnych spotkań z przedstawicielami samorządu terytorialnego.

Ustalono, że najbliższe spotkanie należy odbyć z Panem Maciejem Lorkiem - dyrektorem Wydziału Środowiska Urzędu Miasta w Gdańsku i przedstawić pozytywny wpływ na środowisko oraz korzyści wypływające z umiejscowienia ogrodów działkowych wewnątrz miast, jak również przedyskutować zagrożenia wypływające z planowanej likwidacji ROD w Gdańsku.

Poruszono również tematy związane z bieżącymi problemami w zarządzaniu i funkcjonowaniu ogrodów w dobie pandemii oraz ustalono potrzebę stałych, cyklicznych spotkań Przedstawicieli Kolegiów.

     W spotkaniu udział wzięli:

     -  Franciszek Potulski  - członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku,

     -  Anna Choińska-Zięć - kierownik biura  w ROD „PRZYMORZE” w Gdańsku,

     - Grażyna Grzywińska  ROD „PRZYMORZE” w Gdańsku,

     - Anna Hebel  ROD – Prezes Zarządu ROD „NA WZGÓRZU” w Gdańsku,

     - Monika Matwiejszyn - ROD „JAR” w Gdańsku,

     - Wojciech Sowa – Prezes Zarządu ROD „MORENA” w Gdańsku.   

 

Wojciech Sowa

Galeria