List Kolegium Prezesów Gdyńskich ROD do Pana Posła Marcina Horała

0709.2016

Szanowny Panie Pośle !

 Ponawiamy naszą próbę spotkania się z Panem. W dniu 04 sierpnia 2016 roku wysłaliśmy drogą elektroniczną zaproszenie do wspólnego spotkania. Z przykrością odnotowujemy fakt  braku jakiejkolwiek reakcji na naszą propozycję. Jest Pan Posłem wybranym z „gdyńskiej ziemi”, a my chcemy być przekonani, że w parlamencie reprezentuje Pan wszystkich gdynian?

Nie są dla nas działkowców żadnym zaskoczeniem próby „polepszenia” naszego funkcjonowania. Wielkim nietaktem jest jednak, pomijanie społeczności działkowej naszego miasta, w sprawach tak istotnych.

Chcielibyśmy wierzyć, że Pana działania i interpelacje przedkładane w Sejmie RP nie są skierowane przeciwko nam działkowcom.

Unikanie przez Pana spotkania z nami użytkownikami działek w Gdyni, skłania do przekonania, że nie jest Pan Posłem wszystkich gdynian.

Panie Pośle.

Pragniemy wierzyć, że wszelkie działania podejmowane z Pana strony, a dotyczące ogrodów działkowych, będą konsultowane z ich przedstawicielami.

  Z ogrodowym pozdrowieniem.     Sekretarz Kolegium                                                       Przewodniczący Kolegium   Danuta Sompolińska                                                          Leonard Niewiński