List Prezydenta Miasta Tczewa do Prezydenta RP

0603.2014

Pan Mirosław Pobłocki, Prezydent Miasta Tczewa skierował listo do Prezydenta RP, w którym wyraża stanowisko odmienne wobec niedawnego wystąpienia Związku Miast Polskich.

Pan Prezydent, w swoim liście, docenia rolę rodzinnych ogrodów działkowych w strukturze miasta, jak również popiera gwarancje prawne zawarte w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu:

List Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 5 marca 2014 do Prezydenta RP